Εκπαίδευση στη Δραματοθεραπεία


Το Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας «ΑΙΩΝ» παρέχει μεταπτυχιακή τετραετή εκπαίδευση στη συγκεκριμένη μέθοδο. Οι απόφοιτοι του Ινστιτούτου μας γίνονται μέλη της Επαγγελματικής Ένωσης Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος (ΕΔΠΕ), που είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος. Απευθύνεται σε όσους έχουν σχέση με την ψυχική υγεία, την εκπαίδευση, το θεάτρο και γενικότερα με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η Δραματοθεραπεία αποδέχεται όλες τις ψυχοθεραπευτικές αρχές της  Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας καθώς επίσης μεθόδους και τεχνικές της θεατρικής πράξης.
Πιο συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο μας εφαρμόζουμε «Το μοντέλο των τριών τριγώνων».     
Το μοντέλο αυτό λειτουργεί μέσα από 3 επίπεδα τα οποία  αλληλοσυμπληρώνονται και συναποτελούν την εκπαίδευση του δραματοθεραπευτή.Υιοθετεί επιστημονικές και καλλιτεχνικές αρχές, φιλοσοφικές θέσεις και ηθικές αξίες.
Στο πρώτο επίπεδο διερευνάται, αποκαλύπτεται και εμπλουτίζεται η δυναμική τριαδική σχέση, Δραματοθεραπείας,, Δράματος και Ψυχοθεραπείας.  Πως οι χώροι του δράματος και της ψυχοθεραπείας συναντούνται στην δημιουργία ενός καινούργιου χώρου, ποια αναγκαιότητα υπαγορεύει αυτόν τον νέο χώρο, τον χώρο Δραματοθεραπείας, και πως η νέα μέθοδος επηρεάζει το δράμα και την Ψυχοθεραπεία.
Στο δεύτερο επίπεδο καλλιεργούνται, διαμορφώνονται και κινητοποιούνται οι γνώσεις, οι τεχνικές και η ηθική επαγγελματική συμπεριφορά.  Στο επίπεδο αυτό, ο εκπαιδευόμενος αποκτά τα όπλα του και μαθαίνει να παλεύει με αυτά ώστε στο μέλλον να μην «παλεύει» με τους ασθενείς του αλλά να «χορεύει» ένα είδος αρμονικού «triadic ballet» (Oscar Schlemmer).  
Στο τρίτο επίπεδο ο εκπαιδευόμενος αντιμετωπίζει την  δυναμικά αισθητική σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου και μεταφοράς και πως αξιοποιείται η ενδιάμεση πολυεπίπεδη αυτή περιοχή.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να αξιοποιήσει και να εμπεριέξει τα ήδη υπάρχοντα σημαντικά μοντέλα εκπαίδευσης και τα τρία ανωτέρω τρίγωνα να λειτουργήσουν συμφιλιωτικά όπως οι «Three Unites» του Αριστοτέλη για το δράμα δηλαδή ο χρόνος, ο χώρος και ο μύθος.  
Επιδιώκουμε την πληρέστερη  προετοιμασία  του υποψηφίου θεραπευτή για την κατανόηση του ρόλου του και των επιπέδων εφαρμογής της μεθόδου.

Παράρτημα στη Θεσσαλονίκη:
Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας ΡΟΕΣ
Το κέντρο Αυτογνωσίας, Δραματοθεραπείας και Επαγγελματικής ανάπτυξης « ΡΟΕΣ» φιλοξενεί το πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Δραματοθεραπείας « ΑΙΩΝ» στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο του 2017 . Το Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας ΑΙΩΝ δραστηριοποιείται στο χώρο της Δραματοθεραπείας από το 1994 και παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για υποψήφιους δραματοθεραπευτές. 

Δομή
Η εκπαίδευση στη Δραματοθεραπεία έχει διάρκεια 4 έτη


1ο Έτος  (εισαγωγικό)
• 80 ώρες ως μέλος ομάδας Δραματοθεραπείας όπου γίνεται η γνωριμία του μελλοντικού σπουδαστή με τη συγκεκριμένη μέθοδο αλλά και η αξιολόγησή του.
• Μια μικρή εισαγωγή στη Δραματοθεραπεία: 6 ώρες

2o Έτος  
• Ψυχολογία της ανάπτυξης: 32 ώρες
• Εποπτεία συγγραφής εργασιών: 32 ώρες
• Θεωρία θεάτρου: 32 ώρες
• Θεατρικό εργαστήριο: 32 ώρες
• Θεωρία Δραματοθεραπείας: 32 ώρες
• Ανθρωπολογία: 6 ώρες
Σύνολο: 168 ώρες

3ο Έτος  
• Ψυχολογία ομάδων: 16 ώρες
• Ψυχοπαθολογία:  16 ώρες
• Σημειολογία θεάτρου: 32 ώρες
• Θεατρικό εργαστήρι:  32 ώρες
• Θεωρία Δραματοθεραπείας: 32 ώρες
• Ομάδα πρακτικής άσκησης: 32 ώρες
• Εποπτεία ομάδας πρακτικής άσκησης: 32 ώρες
• Εποπτεία συγγραφής εργασίας:  32 ώρες
Σύνολο: 224 ώρες

4ο Έτος
• Δυναμική ομάδων: 32 ώρες
• Δραματουργία θεάτρου: 32 ώρες
• Θεατρικό εργαστήριο: 32 ώρες
• Θεωρία Δραματοθεραπείας: 32 ώρες
• Δημιουργία παράστασης σε χώρο πρακτικής άσκησης: 50 ώρες
• Εποπτεία συγγραφής εργασίας: 32 ώρες
• Ομάδες πρακτικής άσκησης: 48 ώρες
• Εποπτεία πρακτικής άσκησης: 32 ώρες
• Ψυχιατρική εμπειρία: 80 ώρες
Σύνολο: 360 ώρες
Επί πλέον μια ομάδα πρακτικής: 64 ώρες
Εποπτεία ομάδας: 32 ώρες
Σύνολο: 96 ώρες

Προσωπική Θεραπεία
Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ο σπουδαστής έχει υποχρέωση συμμετοχής σε θεραπευτική ομάδα δραματοθεραπείας τουλάχιστον για τρία έτη (3 επί 80 ώρες) εκτός του εισαγωγικού.Επίσης απαιτείται ατομική θεραπεία τουλάχιστον 50 ωρών.

Σεμινάρια
Κατά την διάρκεια εκπαίδευσης απαιτείται η συμμετοχή σε σεμινάρια τουλάχιστον 160 ωρών συνολικά.

Γραπτές Εργασίες 
Εκτός των 2 πτυχιακών εργασιών (3.000 και 10.000 λέξεων) ο εκάστοτε διδάσκων έχει την ευχέρεια να δίνει μια εργασία ως μέρος της συνολικής αξιολόγησης του σπουδαστή.

Παραστάσεις
Οι σπουδαστές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τουλάχιστον δέκα θεατρικές παραστάσεις κατά έτος.

Συνοψίζοντας  πρέπει να πούμε ότι η εκπαίδευση είναι τετραετής, αποτελείται από 1.460 ώρες κατανεμημένες κατ’ έτος όπως φαίνεται ανωτέρω.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών χορηγείται πιστοποιητικό από το Ινστιτούτο  Δραματοθεραπείας «ΑΙΩΝ».

Διδάσκοντες- Συνεργάτες:
Θεωρία Δραματοθεραπείας και Εποπτεία εργασιών 

Δώρα Δεδέσκη, Ψυχολόγος – Δραματοθεραπεύτρια, Μέλος της Ένωσης Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος

Εποπτεία ομάδας
Στέλιος Κρασανάκης, Ψυχίατρος – Δραματοθεραπευτής, Μέλος  της Ένωσης Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος
Ανθή Κασταμονίτου,Δραματοθεραπεύτρια-Παιγνιοθεραπεύτρια, Μέλος  της Ένωσης Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος
Αντιγόνη Χριστοφόρου, Δραματοθεραπεύτρια- Ψυχοθεραπεύτρια, Μέλος της Ένωσης Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδας
Ειρήνη Καβαλάρη, Θεατρολόγος- Δραματοθεραπεύτρια- Εκφραστική Θεραπεύτρια, Επόπτρια

Θεραπευτική ομάδα
Στέλιος Κρασανάκης, Ψυχίατρος – Δραματοθεραπευτής
Μαρία Σούμπερτ, Θεατρολόγος-Δραματοθεραπεύτρια, υπ.δρ ΤΘΣ ΕΚΠΑ

Ξένοι συνεργάτες-διδάσκοντες
Robert Landy, Brenda Meldrum, Anna Seymour, Susana Pednzik,
Emmy Sue Jennings, Mooli Lahad, Joseph Moreno, Avi Hadari,
Ronen Berger

Εξωτερικοί συνεργάτες
Ψυχολογία Ομάδων
Κλήμης Ναυρίδης, Καθηγητής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Χρυσή Γιαννουλάκη, Ψυχίατρος - Ψυχαναλύτρια

Θεατρολογία
Ελένη Γκίνη, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών (τμ. Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας), διδάσκουσα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δραματολόγος, μεταφράστρια. 

Δηώ Καγγελάρη, Θεατρολόγος - Καθηγήτρια ΑΠΘ

Εφαρμοσμένο Θέατρο
Δρ. Κλειώ Φανουράκη, Επίκουρη καθηγήτρια Θεατρολογίας-Διδακτικής του θεάτρου: θεωρία και πράξη, Σκηνοθέτις-Δραματουργός-Performer. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δρ.  Αικατερίνη Δεληκωνσταντινίδου, Post-doc, PhD, MA, MEd, διδάσκουσα (ακαδημαϊκή υπότροφος) στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

Θεατρικό Εργαστήριο
Κωστής Σφυρικίδης, Ηθοποιός-Δάσκαλος αγωγής της φωνής στο θέατρο και το τραγούδι
Λυδία Φωτοπούλου, Ηθοποιός
Δημήτρης Καταλειφός, Ηθοποιός
Ελένη Καραγιώργη,Ηθοποιός-Δασκάλα θεάτρου
Μάνος Καρατζογιάννης, Ηθοποιός- Σκηνοθέτης
Δημήτριος Μπογδάνος, Σκηνοθέτης
 
Ανθρωπολογία
Λίλυ Στυλιανούδη, Κοινωνική και Νομική Ανθρωπολόγος, Ερευνήτρια Α’ και Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Ψυχοπαθολογία
Λάμπρος Γιώτης, Ψυχίατρος – Δραματοθεραπευτής, Μέλος της Ένωσης Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος
Νίκος Τζαβάρας, Ψυχίατρος-Καθηγητής Ψυχιατρικής
Κατερίνα Μάτσα, Ψυχίατρος-Συγγραφέας
Παύλος Βασιλάκης, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπευτής

Δυναμική ομάδων
Άνθια Ναυρίδη, Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εμμανουέλα Κρασανάκη, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια - Δραματοθεραπεύτρια