top of page

Εξεικίδευση στη Δημιουργική Εποπτεία
2023-25

2.jpg

Έναρξη νέου κύκλου εξειδίκευσης στην Δημιουργική Εποπτεία
2023-25

Το Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας ΑΙΩΝ με την εκπαιδευτική  εμπειρία των προηγούμενων ετών  στη Δημιουργική Εποπτεία ξεκινά νέο διετή κύκλο εξειδίκευσης για τους επαγγελματίες του χώρου, 18 συναντήσεων, μία Παρασκευή τον μήνα  18.00-22.00. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 180 ώρες όπου συνυπολογίζονται εκτός από τις συναντήσεις η εποπτική πρακτική άσκηση, η συγγραφή της τελικής εργασίας και η εποπτεία της, οι αξιολογήσεις καθώς και η μελέτη της βιβλιογραφίας. 
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όχι μόνο θεραπευτές  τέχνης, όπως δραματοθεραπευτές, εκφραστικοί θεραπευτές, εικαστικοί θεραπευτές, χοροθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές αλλά και έμπειροι ψυχοθεραπευτές άλλων κατευθύνσεων που επιθυμούν να αναζητήσουν νέους τρόπους στην εποπτική διαδικασία.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα μας απασχολήσουν θέματα όπως:
•    Η διαδικασία της Δημιουργικής εποπτείας.
•    Οι ρόλοι του επόπτη και του εποπτευόμενου.
•    Πως η Δημιουργική εποπτεία ωφελεί τον θεραπευόμενο.
•    Τεχνικές και θεωρητικό υπόβαθρο της δημιουργικής εποπτείας.
•    Η δημιουργική εποπτεία ως κατάσταση τέχνης και όχι ως εργαλειοποίηση της τέχνης.
•    Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση σε σχέση με τη δραματική φόρμα στην εκπαίδευση του μελλοντικού δημιουργικού επόπτη.
•    Η χρήση του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου στην κατανόηση του θεραπευτικού υλικού σε συνεργασία με το δεξί ημισφαίριο.
•    Διαπολιτισμική εποπτεία.
•    Υιοθέτηση του μεταφορικού τρόπου σκέψης και της αναγνώρισης της φανταστικής πραγματικότητας.
Στόχος του προγράμματος, ακολουθώντας τις απόψεις του  Mooli Lahad, είναι όχι μόνο  να αναγνωρίσουμε τα όρια των άλλων και του εαυτού μας αλλά  και να επιτρέψουμε στην υποστηρικτική, ζεστή και παιγνιώδη διάθεση μας να είναι παρούσα. Να ακούσουμε αυθεντικά και ανεπιτήδευτα, να ανοίξουμε τα αυτιά μας, τα μάτια μας και την καρδιά μας στον άλλον, να έχουμε υπομονή, να αποφύγουμε τις πολλές ερμηνείες, να κάνουμε ανοικτές ερωτήσεις, να μην κριτικάρουμε. Σύμφωνα με τους Ekstein και Wallerstein (1972) η εποπτεία ακολουθεί τρεις κατευθύνσεις, αρχές που εφαρμόζουμε στο πρόγραμμα μας.
•    Επικέντρωση στον θεραπευόμενο
•    Επικέντρωση στον θεραπευτή
•    Επικέντρωση στη διαδικασία
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη να ενταχθεί η Τέχνη και η Παιγνιώδης διάθεση στις εποπτικές βιωματικές διαδικασίες, αφού επιτρέπουν στους εποπτευόμενους να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματα και τις μεταφορές που αναπτύσσονται στη θεραπεία, αλλά και να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των δυναμικών που αναπτύσσονται μέσα στις ομάδες, ιδιαίτερα εκείνες όπου η  σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου διαμεσολαβείται από το έργο τέχνης. Οι ανάγκες και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας εισέρχονται στον χώρο της θεραπευτικής και  καλούν τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας να κινητοποιηθούν στην κατεύθυνση μιας σφαιρικής κατανόησης των θεραπευομένων, αλλά και των ρόλων που οι ίδιοι αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας.
Σκοπός του προγράμματος είναι πως  η εποπτεία να αποτελεί ένα δημιουργικό ταξίδι, ένα τριαδικό μπαλέτο ανάμεσα στον θεραπευόμενο, τον θεραπευτή και τον επόπτη, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, τη θεραπεία με την εκπαίδευση και την εγγύτητα με τη θεραπευτική δεοντολογία.
Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 1440 ευρώ (80χ18=1440) πλέον ΦΠΑ 24%. 
Εκδήλωση  ενδιαφέροντος έως 31 Οκτωβρίου 2023. Πριν την έναρξη του προγράμματος θα προηγηθεί δωρεάν ατομική συνέντευξη.  
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης Εποπτείας.


Διδάσκοντες:     
Ronen Berger
Χρυσή Γιαννουλάκη    
Λάμπρος Γιώτης
Sue Jennings
Ειρήνη Καβαλάρη
Στέλιος Κρασανάκης
Ελίνα Μακρογιάννη
Κλήμης Ναυρίδης
Νίκος Τζαβάρας

Ημερομηνίες ακαδημαϊκού έτους 2023-24
10 Νοεμβρίου
8 Δεκεμβρίου 
19 Ιανουαρίου
16 Φεβρουαρίου 
1 Μαρτίου 
12 Απριλίου
17 Μαΐου 
14 Ιουνίου  

 

bottom of page